S pojmom natívny obsah sa na poli marketingu stretávame v poslednej dobe pomerne často. Ide o formu komunikácie, ktorá vám efektívnym spôsobom zvýši poznanie značky a osloví potenciálnych zákazníkov s možným záujmom o váš produkt alebo službu.

Jej úspech vychádza z výhod, ktoré ponúka neoznačený redakčný obsah oproti platenej inzercii. Neoznačený redakčný obsah pôsobí nekomerčne, a teda sa spája s vyššou mierou dôveryhodnosti. Informácie v ňom sú prezentované ako názor a odporúčanie redaktora. Ide teda o nestrannú osobu bez viditeľnej snahy o vlastný prospech.

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti Public relations.  Disponujeme kvalitnými vzťahmi s redakciami, a preto dokážeme klientom poskytnúť kvalitný novinársky lobbing s reálnymi výsledkami. Prezentácia ich značky prebieha nekomerčnou formou, ktorá jej dodáva na dôveryhodnosti. Ako PR agentúra musíme prichádzať s novými a zaujímavými témami tak, aby sme uspokojili všetky strany – klienta, novinára aj čitateľa (potenciálneho zákazníka).

Vďaka neustálemu vývinu môžeme teraz našim klientom ponúknuť službu, ktorá v sebe spája to najlepšie z neoznačenej a platenej formy reklamy. Táto služba sa nazýva REAL NATIVE ADS a funguje na princípe propagácie príspevkov z redakčného priestoru pomocou sociálnych sietí. Vieme tak dosiahnuť niekoľkonásobne vyšší zásah, ktorý pochádza z kombinácie plateného a organického dosahu v spojitosti so sledovanosťou daného média. Pozitívnym vedľajším efektom je aj oslovenie cieľovej skupiny cez rôzne rebríčky najčítanejších prispevkov za deň / týždeň / mesiac v danom médiu.

Efektivitu služby REAL NATIVE ADS môžeme ilustrovať nasledujúcimi číslami:

  • Na propagácia sme vybrali príspevok v jednom z top médii na Slovensku
  • Budget na propagáciu bol vo výške 100 eur
  • Reklama sa dostala k 34 697 ľuďom
  • Z toho sa celkovo zobrazila 43 075-krát
  • Cena za 1000 zobrazení reklamy bola 2,32 eur
  • 2264 prečítaní článku
  • Cena za 1 klik bola 0,04 eura
  • Miera prekliknutí odkazu bola 5,26 %

Služba REAL NATIVE ADS dokáže efektívne zhodnotiť vložené náklady, osloviť cieľovú skupinu a využiť potenciál natívneho obsahu pre zvýšenie poznania produktov a značiek.