SIKA SLOVENSKO

Ako postaviť PR kampaň pre značku stavebnej chémie?

INSIGHT

Sika je spoločnosť špecializujúca sa na oblasť stavebnej chémie. Má vedúcu pozíciu vo vývoji a výrobe systémov a výrobkov pre lepenie, utesňovanie, tlmenie, zosilňovanie a ochranu v stavebníctve a priemysle motorových vozidiel. Na Slovensku pôsobí od roku 1993. Jej hlavnou činnosťou je dovoz a predaj systémov a výrobkov pre stavebníctvo a priemysel a jej cieľovou skupinou sú developeri, realizátori stavebných konštrukcií, automobilový a strojársky priemysel, ale aj koncoví spotrebitelia.

ZADANIE

Produktové portfólio a komplexné systémové riešenia radia značku Sika medzi lídrov v tomto segmente na Slovensku. Aj preto bolo ako základný cieľ komunikácie stanovené rozšírenie tohto faktu na čo najširšie odborné aj laické publikum. Paralelne s tým bola napĺňaná úloha predstaviť spoločnosť Sika ako odborníka na stavby, rekonštrukcie, stavebné úpravy a izolácie v duchu firemného hesla BUILDING TRUST, ako aj predstaviť produktové novinky spoločnosti.

STRATÉGIA

PR stratégiu sme postavili na cielenej komunikácii s relevantnými médiami formou media lobbingu tak, aby sa značka Sika spájala s odbornosťou a prehľadom v danom segmente. Keďže stavebný sektor a jeho vývoj je závislý aj na sezónnosti, trendoch a inováciách, štruktúra komunikovaných tém sa prispôsobila aj tomuto faktoru. Vo výsledku značka Sika prináša širokému publiku užitočné rady, tipy, návody a odporúčania, ako si poradiť s celým radom výziev, problémov a plánov v oblasti stavebníctva.

TÉMY

V prvom rade sme sa zamerali na produktovú komunikáciu. Aj za podpory textových a obrazových materiálov od klienta sme sa v textoch komplexne zamerali na výhody a prednosti zelených striech, hydroizolačných riešení spoločnosti Sika, obnovy a rekonštrukcie budov s využitím systémových riešení Sika, ale aj na čiastkové a podrobnejšie témy ako obnova fasád, exteriérové a interiérové povrchy či úniky tepla.

Silné stránky značky Sika sme sa snažili prepájať s aktuálnymi témami a námetmi, na ktorých novinári pracovali. A zároveň sme zohľadňovali aktuálne komunikačné priority klienta.

UKÁŽKY VÝSTUPOV


UKÁŽKY KREATÍVY

UKÁŽKY SOCIAL MEDIA CONTENTU

Výsledky

Vývoj mediálnych výstupov za rok 2021 zahŕňa grafy, ktoré postupne predstavujú vývoj AVE (mediálna hodnota výstupov) a vývoj GRP (kumulatívny zásah populácie).

Zhrnutie

Za obdobie jedného roka sme pre značku SIKA dosiahli redakčný mediálny priestor, ktorého celková hodnota prekročila hranicu 150 000 eur. V súvislosti s týmto priestorom rástla aj hodnota GRP, ktorá predstavuje kumulatívny zásah cieľovej skupiny v populácii. Vďaka tomu sa značka Sika dostala do povedomia verejnosti a upevňovala si svoje miesto na trhu stavebnej chémie. Počet a zloženie mediálnych výstupov ilustrujú, že o tému stavebníctva je v médiách záujem a my sme tento záujem využili v prospech klienta. Rastúci trend poznateľnosti značky má potenciál aj v ďalšom období priniesť záujem cieľovej skupiny a upevňovať jej pozíciu na trhu.

POVEDZTE TO PRIAMO

    crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram