PR AGENTÚRA TRUMPETER 
NA TRHU OD ROKU 2008

ÚVOD

PR LOBING ZABEZPEČUJE PRE ZNAČKU MIESTO V REDAKČNOM PRIESTORE MÉDIÍ.

PR lobing ponúka tri základné benefity:

VYSOKÁ DÔVERYHODNOSŤ

Redakčný priestor nie je označený ako inzercia alebo advertoriál a pôsobí na cieľovú skupinu dôveryhodnejšie. PR lobing prináša autenticitu a organický rast poznania značky prostredníctvom prirodzenej integrácie do obsahu, čím sa líši od priamej platenej inzercie, ktorá môže byť vnímaná skepticky.

PRIAZNIVÝ POMER CENY A VÝKONU

V CENE MESAČNÉHO PAUŠÁLU KLIENT ZÍSKA V PRIEMERE 3 AŽ 5 MEDIÁLNYCH VÝSTUPOV MESAČNE VO VŠETKÝCH TYPOCH MÉDIÍ (TELEVÍZIA, ROZHLAS, PRINT AJ ONLINE).

VYSOKÝ MEDIÁLNY ZÁSAH

VZHĽADOM NA OSLOVENIE VŠETKÝCH TYPOV MÉDIÍ SA MEDIÁLNE VÝSTUPY SPOJENÉ SO ZNAČKOU OBJAVUJÚ ČASTEJŠIE, VYTVÁRA SA EFEKTÍVNY KOMUNIKAČNÝ MIX A KUMULATÍVNE VYTVÁRAJÚ VYSOKÝ MEDIÁLNY ZÁSAH
SYSTÉM SPOLUPRÁCE

SPOLUPRÁCA S PR AGENTÚROU NIE JE ČASOVO NÁROČNÝ PROCES.

TEN POZOSTÁVA Z NIEKOĽKÝCH JEDNODUCHÝCH KROKOV.

BRIEF U KLIENTA, STANOVENIE KOMUNIKAČNÝCH CIELOV, TVORBA KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE A MEDIALISTU

NAJDÔLEŽITEJŠÍM KROKOM PRED SPUSTENÍM SPOLUPRÁCE JE BRIEF, NA KTOROM S KLIENTOM PREBERIEME VŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O KOMUNIKÁCII ZNAČKY. POČAS BRIEFU NÁŠ TÍM ZÍSKAVA KOMPLEXNÝ PREHĽAD O HISTÓRIÍ SPOLOČNOSTI, BRANDE, PRODUKTOCH, SLUŽBÁCH A O PREDSTAVÁCH KLIENTA.

PRÍPRAVA PODKLADOV PRE MÉDIÁ, AUTORIZÁCIA.

PO BRIEFE PR TÍM NAVRHNE PRVÉ TÉMY, S KTORÝMI OSLOVÍ REDAKCIE. TIETO PODKLADY VŽDY SCHVAĽUJE KLIENT.

PRIEBEŽNÁ KOMUNIKÁCIA S ACCOUNTOM, NÁVRHY NOVÝCH TÉM, PRÍPRAVA REAKCIÍ NA OTÁZKY MÉDIÍ.

PODKLADY SA PRAVIDELNE AKTUALIZUJÚ, ABY POKRÝVALI AKTUÁLNU SITUÁCIU ZNAČKY AJ DOPYTY REDAKCIÍ. SCHVAĽOVANIE PODKLADOV PREBIEHA PRIMÁRNE Z POHĽADU FAKTOV. ŠTÝL PÍSANIA AGENTÚRA PRISPÔSOBUJE ZAMERANIU JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍ.

DENNÝ MONITORING, MESAČNÉ ANALÝZY MEDIÁLNYCH VÝSTUPOV

KLIENT DOSTÁVA UPOZORNENIA NA NOVÉ MEDIÁLNE VÝSTUPY KAŽDÝCH 24 HODÍN. MÔŽE TAK S NIMI PRACOVAŤ OBCHODNÝ TÍM, SOCIAL MEDIA TÍM A PODOBNE.

SÚČASŤOU KOMUNIKÁCIE SÚ AJ PRAVIDELNÉ MESAČNÉ ANALÝZY VÝSTUPOV, KTORÉ POSKYTUJÚ PREHĽAD ČIASTKOVÝCH VÝSLEDKOV

PRAVIDELNÉ OSOBNÉ / ONLINE MEETINGY KVÔLI KOMPLEXNÉMU MANAŽMENTU KOMUNIKÁCIE A ŠETRENIU ČASU KLIENTA

SAMOZREJMOSŤOU SÚ PRAVIDELNÉ STRETNUTIA, KTORÉ PRISPÔSOBUJEME ČASOVÝM MOŽNOSTIAM KLIENTA.
CASE STUDIES

EFEKTIVITU NAŠEJ PRÁCE Najlepšie ILUSTRUJÚ DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY V RÔZNYCH SEGMENTOCH.

PRE ZNAČKU STAVEBNEJ CHÉMIE SME POSTAVILI ÚSPEŠNÚ KAMPAŇ, KTORÁ PRINIESLA 90 MEDIÁLNYCH VÝSTUPOV.
Pre známu značku kuchýň sme vytvorili nebrandový web, na ktorý zavítalo vyše 18 000 ľudí
Produkt, pre ktorý sme navrhli a aplikovali kompletnú komunikáciu, sa po roku stal jednotkou na trhu.
FAQ
PREČO JE PR LOBING JEDNÝM Z NAJEFEKTÍVNEJŠÍCH NÁSTROJOV?
PR LOBING SVOJOU PODSTATOU JE NENAHRADITEĽNÝM NÁSTROJOM. Z HĽADISKA ZÍSKAVANIA DÔVERY. ODPORÚČANIA, KTORÉ VZNIKAJÚ V REDAKČNOM PRIESTORE MÉDIÍ, NEDOKÁŽE NAHRADIŤ ŽIADNA INZERCIA A REKLAMA.
AKÝ JE ROZDIEL  MEDZI PR LOBINGOM A PLATENOU INZERCIOU?
PLATENÁ INZERCIA JE V MÉDIÁCH OZNAČENÁ A JE PLÁNOVATEĽNÁ. PR LOBING ZABEZPEČUJE ZNAČKE ÚČASŤ V REDAKČNOM PRIESTORU, KTORÝ JE PREZENTOVANÝ AKO NÁZOR REDAKCIE. VÝHODOU JE, ŽE DO REDAKČNÉHO PRIESTORU JE MOŽNÉ DOSTAŤ AJ OBSAH, KTORÝ ZA INÝCH OKOLNOSTÍ PODLIEHA PRÍSNYM PRAVIDLÁM ZÁKONA O REKLAME. PR LOBING NIE JE PLÁNOVATEĽNÝ, NAKOĽKO PRACUJE S AKTUÁLNYM DOPYTOM REDAKCIÍ, VĎAKA TOMU VŠAK ZÍSKAVA VHODNÚ MIERU VARIABILITY.
PRE KOHO JE VHODNÉ PR?
PUBLIC RELATIONS, KTORÉ PRACUJE FORMOU MEDIA LOBINGU, JE
EFEKTÍVNY NÁSTROJ NA BUDOVANIE POVEDOMIA O ZNAČKE PRE
MALÉ, STREDNÉ AJ VEĽKÉ SPOLOČNOSTI. JE VHODNOU SÚČASŤOU
KAŽDÉHO KOMUNIKAČNÉHO MIXU, PRETOŽE BUDUJE DLHOTRVAJÚCI VZŤAH MEDZI CIEĽOVOU SKUPINOU A PRODUKTOM.
AKÉ GARANCIE PONÚKATE V RÁMCI PR KOMUNIKÁCIE?
KLIENTOM GARANTUJEME MINIMÁLNU ROČNÚ MEDIÁLNU HODNOTU.JE TO HODNOTA, KTORÁ OZNAČUJE CENU DOSIAHNUTÉHO MEDIÁLNEHO PRIESTORU V PRÍPADE, ŽE BY SI JU KLIENT ZAPLATIL AKO INZERCIU. ĎALŠIE GARANCIE (NAPRÍKLAD HODNOTA GRP) MÔŽU BYŤ PREDMETOM DISKUSIE PRED ZAČIATKOM SPOLUPRÁCE
V MINULOSTI SOM S PR AGENTÚROU KOMUNIKOVAL A NEBOLO TO EFEKTÍVNE.
PREČO MÁM OPÄŤ SPUSTIŤ PR KOMUNIKÁCIU
MOJEJ ZNAČKY S VAMI?
S KAŽDÝM KLIENTOM PRED ZAČIATKOM SPOLUPRÁCE
PREDISKUTUJEME JEHO OČAKÁVANIA. SPOLOČNE SFORMULUJEME
REALISTICKÉ CIELE KOMUNIKÁCIE. NÁSLEDNE PRISPÔSOBUJEME
ZLOŽENIE TÍMU AJ JEDNOTLIVÉ PROCESY TAK, ABY SME TIETO CIELE DOSIAHLI
ŠPECIALIZUJETE SA IBA NA PR KOMUNIKÁCIU ALEBO MI VIETE DODAŤ AJ INÉ SLUŽBY?
SME DCÉRSKOU AGENTÚROU FULLSERVISOVEJ REKLAMNEJ
AGENTÚRY CITADELA (WWW.CITADELA.SK), KTORÁ JE NA TRHU
VYŠE 25 ROKOV. DOKÁŽEME PRETO PRINIESŤ KLIENTOM KOMPLEXNÉ KOMUNIKAČNÉ RIEŠENIA NA MIERU

Napíšte nám

  ALEBO NÁM ROVNO ZAVOLAJTE
  0907 725 076
  Citácie
  KEBY SME MALI POUŽIŤ LEN TRI SLOVÁ, BOLI BY TO: ORIGINALITA, PRIATEĽSKOSŤ A PROFESIONALITA, KTORÉ NAJLEPŠIE VYSTIHUJÚ NAŠU SPOLUPRÁCU S PR AGENTÚROU TRUMPETER. VŠETKY PRACOVNÉ STRETNUTIA SA NESÚ VO VEĽMI PRÍJEMNEJ ATMOSFÉRE, KDE SA ČASTO AJ ZASMEJEME A NA KONCI SA VŽDY DOHODNEME. ZO STRANY AGENTÚRY SÚ VŽDY DODRŽANÉ TERMÍNY. V RÁMCI AKÝCHKOĽVEK NÁVRHOV ČI RIEŠENÍ DOSTANEME ZAKAŽDÝM NIEKOĽKO MOŽNOSTÍ, ČO NÁM DÁVA POCIT VOĽNEJ RUKY PRI FINÁLNOM ROZHODNUTÍ. KEBY SME SI MALI EŠTE RAZ VYBRAŤ PR SPOLUPRÁCU, URČITE BY SME NEMENILI A AGENTÚRA TRUMPETER BY BOLA NAŠÍM VÍŤAZOM.
  MARIANA VESELÁ, CEO VESELÝ ČAJ
  S TRUMPETEROM ROBÍME VEĽA ROKOV A ZA TEN ČAS MÔŽEM POVEDAŤ, ŽE TRÚBIA DO SVETA LEN SAMÉ DOBRÉ VÝSLEDKY. PRÍJEMNÝ TÍM ĽUDÍ, KTORÍ SÚ OKREM KONTINUÁLNEJ PRÁCE NA DOBROM PR PRIPRAVENÍ VŽDY POHOTOVO REAGOVAŤ AJ NA AD HOC POTREBY A POŽIADAVKY. SO SPOLUPRÁCOU SME SPOKOJNÍ A VERÍM, ŽE SPOKOJNOSŤ BUDE LEN RÁSŤ.
  DANIEL KODAJ, CEO DR. MARTIN DENTAL CLINIC
  TRUMPETER SI NÁS VYTYPOVAL AKO ZAUJÍMAVÝ PRODUKT A BRAND, KTORÉMU BY MOHLI POMÔCŤ SO ZVIDITEĽNENÍM PROSTREDNÍCTVOM KOMUNIKÁCIE V MÉDIÁCH. ICH NADŠENIE A ZÁUJEM KOMUNIKOVAŤ NAŠE KNOW-HOW, SKÚSENOSTI ČI PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOM NÁS PRESVEDČIL. SPOLUPRÁCU HODNOTÍME AKO VEĽMI PRÍNOSNÚ A TEŠÍME SA VEĽKÉMU ZÁUJMU ZÁKAZNÍKOV O NAŠE PRODUKTY
  VÁCLAV FALTUS, CEO ZLATÉ ZRNKO
  S AGENTÚROU TRUMPETER A CITADELA SPOLUPRACUJEME UŽ 13 ROKOV (A MOŽNO AJ VIAC, LEN SI TO UŽ NEPAMÄTÁME). NAJPRV SME ZAČALI S PRINTOVÝM PR A AKO SA DOBA VYVÍJALA, SPOLUPRÁCA SA PREHĹBILA AJ DO ONLINE SVETA, AJ ZA HRANICE SLOVENSKA. OCEŇUJEME PRIATEĽSKÝ AŽ RODINNÝ PRÍSTUP A V NEPOSLEDNOM RADE PROFESIONALITU A KREATIVITU RIEŠENÍ A VÝSTUPOV. TEŠÍME SA NA ĎALŠIE STRETNUTIA A SPOLUPRÁCU.
  ADRIÁN DOBOLY, SALES & MARKETING NATURES
  crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram