DR. MARTIN

Health & Medical PR nie je typickým budovaním lovebrandu

INSIGHT

Dr. Martin je súkromná zubná klinika so sídlom v Bratislave, ktorá rozširuje svoje pôsobenie do viacerých regiónov Slovenska. Poskytuje nadštandardné služby už viac ako 22 tisíc klientom. Vďaka kvalitným službám, špičkovému vybaveniu a odborným garantom si udržiava stálu klientelu, pričom cieľom je túto klientelu pravidelne rozširovať. Cieľovou skupinou kliniky sú pacienti strednej až vyššej triedy, vo veku približne 30 až 60 rokov.

ZADANIE

Aj napriek tomu, že ide o jednu z odborne najnáročnejších tém, sa práve HEALTH & MEDICAL PR stalo jednou z našich strategických oblastí. Okrem skvelej znalosti práce s témami sme za 14 rokov vytvorili množstvo odborných podkladov vo všetkých oblastiach zdravotníctva (stomatológia, dermatológia, urológia, gynekológia, ortopédia, endokrinológia...), na základe ktorých vznikli zaujímavé a zrozumiteľné témy v médiách.

Za primárny cieľ komunikácie sme si s týmto klientom takmer pri vzniku kliniky stanovili všeobecné zvyšovanie povedomia o značke.

STRATÉGIA

Značka v tomto segmente by mala byť vnímaná ako dôveryhodný odborník, ktorý pomôže pacientovi pri riešení jeho zdravotných problémov. Sústredili sme sa preto predovšetkým na prezentáciu odborných tém s prienikom do lifestylu.

NÁSTROJE

Komunikácia značky bola cielená na prezentáciu odbornosti personálu a kvality poskytovaných služieb v súbehu s edukáciou verejnosti v oblasti prevencie a dentálneho zdravia. Rovnako sme sa venovali HR marketingu a employer brandingu s cieľom osloviť aj odborníkov v segmente, ktorí sa do budúcna môžu stať súčasťou tímu.

Zloženie PR mixu:

 • Media
 • Media lobbing
 • General public
 • Brand awareness
 • Employees awareness
 • Education

TÉMY

Obsahová stránka PR komunikácie vychádzala z vopred stanoveného PR mixu a cieľov komunikácie značky Dr. Martin, s ohľadom na záujmy a cieľovú skupinu médií a čitateľov. Sústredili sme sa na vytváranie obsahovo hodnotných tém na základe záujmu ľudí a médií, ktoré mali najväčší potenciál kontinuálne zvyšovať poznateľnosť značky a prezentovať odbornosť personálu s kvalitou poskytovaných služieb. Rozdelené sú do nasledovných skupín:
Edukatívne témy 
 •  Ako si správne čistiť zuby
Kampaň na brand
 • Nadštandard pre zdravie 
Lifestyleové témy
 • Ako chrániť zuby detí pred nebezpečenstvom z Veľkonočných sladkostí
Servisné témy
 • Zuby múdrosti - kedy je čas ich vytrhnúť?
Odborné témy
 • Prepojenosť celého tela so zubami
Pravidelné poradne
 • Poradňa o krivých zuboch
HR marketing a employer branding Komunikáciu sme priebežne doplnili aj o personálne témy so zámerom zviditeľnenia kliniky ako dobrého zamestnávateľa, ktorý dbá na zdravie a spokojnosť svojich pracovníkov. Tiež sme tak využili aktuálnu situáciu, reagovali sme promptne a prinášali tak prínosné fakty a témy.
 • Ministerstvom nepovolená prax študentov zubného lekárstva
 • Pandémia a trh práce
Krízová komunikácia
 •  Zubné ošetrenie v čase pandémie – Ako fungujú preventívne prehliadky
Samostatnou kapitolou sa stal koronavírus, ktorému sa museli prispôsobovať všetky značky. Vďaka promptným reakciám na neustále sa meniacu situáciu sme dokázali posilňovať brand aj v tomto kritickom období, čo potvrdili aj posledné prieskumy poznateľnosti značky. 

TYPY VÝSTUPOV - ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ?

V komunikácii medicínskych zariadení sa nám vysoko osvedčili online poradne s odborným personálom značky. Vďaka otázkam od konkrétnych ľudí sme ich mohli nasmerovať priamo do konkrétnych kliník Dr. Martin a zároveň odprezentovať kvalitu a erudíciu prístupu k pacientovi.

Efektívne boli aj TV a rozhlasové reportáže, cez ktoré sa brand spojil s konkrétnymi tvárami, ktoré ho reprezentovali.

Osvedčili sa nám aj printové a online formy dlhších článkov, ktorých rozsah poskytol dostatok priestoru pre vysvetlenie obsiahlejších tém. 

Vo všetkých prípadoch išlo o redakčný obsah, ktorý vzbudzoval dôveryhodnosť a vyvolával záujem cieľovej skupiny.

Typy výstupov

Poradne

Spravodajstvo

Publicistika

VÝSLEDKY

Aby sme priniesli relevantné a čo najaktuálnejšie informácie a výsledky, na demonštráciu a porovnanie rovnakých časových úsekov sme zvolili identické časové obdobie v rozsahu pol roka PR komunikácie značky s celkovým odstupom jedného roka. Porovnávame obdobie MAREC 2020 až AUGUST 2020 s rovnakým časovým obdobím v roku 2021.

ZHRNUTIE a ZÁVER:

 • Nárast AVE je 20,2%
 • Nárast počtu výstupov o 36,5%

Z prezentovaných grafov je vidieť, že dlhodobá a dobre cielená PR komunikácia pomáha v kontinuálnom zvyšovaní povedomia o značke a jej benefitoch. Postupne si médiá zvykajú na kvalitných respondentov a rozvíjajú s nimi spoluprácu, vďaka čomu sa mediálny obraz značky prehlbuje. Rovnako sme v komunikácii postupne nabaľovali médiá s väčších dosahom. Výsledkom je zvyšovanie poznateľnosti značky.

 

Aj pri tejto kampani je jasné, že nejde o typický lovebrand. Legitimizácia zdravotných riešení či produktov, ale funguje cez odborných garantov najlepšie. Nevyhnutnosťou pre nás jevýborná znalosť témy, strategicky navrhnutý medialist, spracovanie relevantných a vyvážených informácií, odbúranie strachu z legislatívnych pravidiel a schopnosť správne uchopiť tému v rôznych spoločenských situáciách. Skrátka, kde iný rozdávajú kozmetické darčeky, tam my pracujeme na osvete. Za odmenu sme v médiách získali kredit agentúry, ktorá dodá skvelého odborníka do diskusie a fundovane odpovie na akýkoľvek zdravotnícky dotaz.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram