PROJEKT POĎME SA NAJESŤ

INSIGHT

Spoločnosť Edenred Slovakia je emitentom zamestnaneckých benefitov na Slovensku. Vplyvom modernizácie sa stala poprednou digitálnou platformou v oblasti služieb a platieb a každodenný spoločník pre ľudí v práci. Celosvetovo spája viac ako 50 miliónov používateľov a 2 milióny partnerských obchodníkov v 46 krajinách prostredníctvom viac ako 850 000 firemných klientov, čo spoločnosť posúva na pozíciu lídra v segmente.

ZADANIE

Našou úlohou bolo zastrešiť PR podporu kampaní “Poďme sa najesť” v prvej fáze a v druhej následne “Urobme to pre seba”. Obe kampane boli celoslovenskou výzvou spoločnosti Edenred na podporu stravovacích zariadení v čase pandémie. Počas oboch fáz iniciatívy kampane rozdávala spoločnosť Edenred užívateľom karty Ticket Restaurant® cashback za platby v reštauráciách - v prvej fáze 5 € späť na kartu za každý 5. obed zaplatený kartou Ticket Restaurant®, v druhej fáze zase 0,50 € za každú platbu kartou Ticket Restaurant® v hodnote nad 7 €.

STRATÉGIA

Keďže kreatívna forma kampane nepochádzala z našej dielne, ale bola dodaná klientom, príprave stratégie predchádzal brief a stretnutie s tímom, ktorý kampaň tvoril a pokrýval na úrovni sociálnch sietí, microsite, influencer marketingu a offline aktivít. Cieľom PR komunikácie bolo dosiahnutie čo najväčšieho dosahu a zvýšenie povedomia o iniciatíve. Kvôli tomu sme zvolili dve tématické línie komunikácie - informačnú a príbehovú. V informačnej línii sme sa zamerali na podanie komplexných informácií o iniciatíve najmä v mienkotvorných serióznych médiách, príbehovou líniou sme zase oslovili lifestylové médiá.

PR komunikácia

V rámci PR sme využili viaceré nástroje: prieskum, launch, media lobbing a samozrejme sme reagovali aj na požiadavky konkrétnych novinárov. Celá komunikácia bola doplnená o príbehy reštaurácií.

PRIESKUM

Komunikácia iniciatívy “Poďme sa najesť” vychádzala z prieskumu. Ten dokázal, že väčšine opýtaných chýbal v súvislosti s núteným zatvorením prevádzok sociálny kontakt a najväčším deficitom pre nich bola absencia pestrosti výberu jedál. Výsledky prieskumu sme zhrnuli v tlačovej správe, ktorú sme podporili slovami: “Reštaurácie znamenajú omnoho viac, ako len anonymné neutrálne priestory, kam sa chodíme najesť.”

LAUNCH

Kvôli pandémii sme boli nútení hľadať náhradu press eventu, preto sme v oboch fázach kampane zvolili launch ako vhodnú formu bezkontaktnej komunikácie. Pre redakcie sme usporiadali launch, kde sme kreatívnou formou komunikovali informácie o kampani. Urobili sme tak v dvoch fázach:

1.Fáza - “Poďme sa najesť”
Redakciám sme doručili press kit, v ktorom si okrem exkluzívneho prieskumu našli čerstvý sezónny šalát v ekologickej dóze, príbor a prednabitú kartu Edenred so sloganom: “Prílohu máte u nás, na obed vás pozveme!” Spoločnosť Edenred tak priamo podporila aj gastro prevádzky, v ktorých si redakcie zakúpili obed z prednabitej karty a ukázala, že jej cieľom je podporovať obraty v partnerských prevádzkach. Timing kreatívneho launchu bol smerovaný na deň otvorenia prevádzok po lockdowne.


2.Fáza - “Urobme to pre seba”
V druhej fáze, ktorá prebiehala počas jesene, sme redakciám rozposlali press kit s exkluzívnym prieskumom, sypaným ovocným čajom, ekologickou sklenenou fľašou a prednabitou kartou Edenred. Sloganom launchu pre druhú fázu iniciatívy bolo: Vaša pomoc môže priniesť skutočné ovocie.

Táto forma launchu bola špecifická kvôli pandemickej situácii. Tá bola aj pre nás nová, vnímali sme ju však ako výzvu a príležitosť na vytvorenie novej formy kreatívy, čo sa nám podarilo.

TÉMY

Pri príprave návrhu tém sme vychádzali zo stanoveného cieľa - zasiahnuť kampaňou čo najširšiu verejnosť. Bolo preto nutné ponúknuť médiám nielen komplexné informácie z prieskumu, ale taktiež pohľad na problematiku z druhej strany. Dáta, ktoré sme mali k dispozícii sme doplnili o sumarizáciu faktov o poklese tržieb v rámci samotných gastro prevádzok.

Príbehy

S cieľom získať čo najširší zásah v médiách, bola druhá línia celej kampane postavená na príbehoch známych značiek slovenského gastrosegmentu, ktoré zasiahla pandémia a aj vďaka iniciatíve “Poďme sa najesť” a “Urobme to pre seba” sa im podarilo udržať svoje podnikanie. Vďaka obsiahnutému príbehu a emócii sa nám podarilo úspečne osloviť aj lifestylove médiá.

VÝSLEDKY KAMPANE

Celkový počet výstupov v oboch fázach spolu bol 91.

ZHODNOTENIE

Zapojením public relations do komunikačného mixu kampane sa podarilo znásobiť celkový komunikačný zásah kampane. Počet mediálnych výstupov sa počítateľne premietol do nárastu mediálnej hodnoty a GRP. Informácie o kampani spoločnosti Edenred sa vďaka podpore nástrojov PR dostali nielen k zákazníkom a partnerom, ale i k širokej verejnosti. Vďaka tomu sme prispeli nielen k úspešnosti celej kampane, ale aj k zvýšeniu celkového povedomia o značke Edenred Slovensko.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram