KUCHYNE ORESI

INSIGHT

KUCHYNE ORESI PREDSTAVUJE STABILNÝ A ZNÁMY BRAND V OBLASTI VÝROBCOV KUCHÝŇ. PATRÍ MEDZI ETABLOVANÉ ZNAČKY NA TRHU, PRIČOM SA SÚSTREĎUJE NA ŠIROKÚ CIEĽOVÚ SKUPINU, KTORÁ POKRÝVA KOMPLETNÚ STREDNÚ TRIEDU.

ZADANIE

SO SVOJOU PREDAJNOU SIEŤOU A PRODUKTOVÝM PORTFÓLIOM PATRÍ ZNAČKA ORESI MEDZI NAJSILNEJŠIE SPOLOČNOSTI V TOMTO SEGMENTE NA SLOVENSKU. NEDOSTATOČNÁ POZNATEĽNOSŤ TOHTO FAKTU STANOVILA ZÁKLADNÝ CIEĽ KOMUNIKÁCIE: ZVÝŠIŤ POZNANIE ZNAČKY ORESI AKO JEDNÉHO Z LÍDROV NA TRHU VÝROBCOV A PREDAJCOV KUCHYNSKÝCH LINIEK. SEKUNDÁRNOU POŽIADAVKOU BOLO PRAVIDELNE KOMUNIKOVAŤ NOVINKY A VYTVÁRAŤ SPOJENIE ZNAČKY AKO INOVÁTORA.

STRATÉGIA

PR STRATÉGIU SME POSTAVILI NA TROCH BODOCH. NA ZÁKLADE CIELENIA KOMUNIKÁCIE SME S KLIENTOM NASTAVILI VHODNÝ MEDIALIST. VYBRALI SME RELEVANTNÉ MÉDIÁ, KTORÉ UMOŽNILI DOSAHOVAŤ NIELEN VYSOKÝ REACH, ALE AJ DOSTATOČNÝ PRAVIDELNÝ POČET ZAUJÍMAVÝCH VÝSTUPOV. AKO FORMU PR SME VYUŽILI ŠTANDARDNÝ MEDIA LOBBING. IDE O NAJNÁROČNEJŠÍ SPÔSOB, ALE UMOŽŇUJE NÁM VYTVÁRAŤ ODPORÚČANÝ NATÍVNY OBSAH, KTORÝ ZVYŠUJE VNÍMANIE ZNAČKY A JEJ PRODUKTOV. ŠTRUKTÚRA TÉM SA SÍCE POČAS ROKA MENILA VZHĽADOM NA NOVINKY A PANDÉMIU, ALE JEJ ZÁKLADNÉ PRINCÍPY OSTÁVALI ZACHOVANÉ – TVORIŤ OBSAH SO ZAMERANÍM NA SPOJITOSŤ ZNAČKY AKO LÍDRA NA TRHU A ZÁROVEŇ VYTVÁRAŤ OBRAZ ODBORNÍKA V SEGMENTE KUCHYNSKÝCH LINIEK.

NÁSTROJE

PRIMÁRNE SME SA ZAMERALI NA PRODUKTOVÚ KOMUNIKÁCIU. KU KVALITNÝM PRODUKTOVÝM RIEŠENIAM SME MALI DOSTATOČNÉ MNOŽSTVO TEXTOVÝCH A OBRAZOVÝCH MATERIÁLOV. HLBŠIA ANALÝZA BENEFITOV SAMOTNÝCH KUCHYNSKÝCH LINIEK ALEBO POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB NÁM UMOŽNILA PRAVIDELNÉ VYTVÁRANIE NOVÝCH TÉM, TEXTOV A ČLÁNKOV. TAKTIEŽ SYSTÉMOVÉ INOVÁCIE SPOLOČNOSTI (ORESI 3D REALITY) V SPOJITOSTI S NAŠIMI KREATÍVNYMI RIEŠENIAMI VYTVÁRALI MOŽNOSTI REALIZÁCIE ZAUJÍMAVÝCH TLAČOVÝCH KONFERENCIÍ A LAUNCHOV. V ČASE PANDÉMIE SME MUSELI PRUŽNE A RÝCHLO KOMUNIKOVAŤ ZMENY V PREVÁDZKE A FORME PREDAJA. PRI NEBRANDOVEJ FORME KOMUNIKÁCIE SME VYTVORILI SAMOSTATNÝ WEBOVÝ BLOG KUCHYNE PRE ŽIVOT, NA KTOROM JE MOŽNOSŤ UMIESTŇOVAŤ LIFESTYLOVÝ OBSAH S PRELINKAMI NA KORPORÁTNU STRÁNKU.

TÉMY

PRI PRÍPRAVE NÁVRHU TÉM A ČLÁNKOV SA SNAŽÍME VŽDY VYCHÁDZAŤ ZO ZÁKLADNÝCH FAKTOROV. MUSIA PREZENTOVAŤ DOHODNUTÉ OBSAHOVÉ PRVKY S KLIENTOM, ALE ZÁROVEŇ MUSIA BYŤ DOSTATOČNE ZAUJÍMAVÉ NA POUŽITIE V MÉDIÁCH. SILNÉ BENEFITY ZNAČKY ORESI SME SA SNAŽILI PREPÁJAŤ S AKTUÁLNYMI TÉMAMI A TAKTIEŽ S NOVINÁRSKYMI POŽIADAVKAMI. KVALITNÉ PREZENTAČNÉ MATERIÁLY SME EŠTE DOPĹŇALI O NAHRÁVKY VIDEÍ.

VÝSLEDKY

NA ILUSTRÁCIU VÝSLEDKOV ZVOLÍME DVA ROVNAKO DLHÉ ČASOVÉ ÚSEKY – ROK 2019 (OBDOBIE PRED SPOLUPRÁCOU) A ROK 2020 (OBDOBIE SPOLUPRÁCE). DO POROVNANIA ZARADÍME GRAFY, KTORÉ POSTUPNE PREDSTAVIA VÝVOJ POČTU MEDIÁLNYCH SPRÁV V ČASE, VÝVOJ AVE (TEDA MEDIÁLNEJ HODNOTY VÝSTUPOV) A VÝVOJ GRP (TEDA GROSS RAITING POINT, HODNOTY, KTORÁ PREDSTAVUJE KUMULATÍVNY ZÁSAH POPULÁCIE) PRE KĽÚČOVÉ SLOVO ORESI.

ZHODNOTENIE

ZAČLENENÍM PUBLIC RELATIONS DO KOMUNIKAČNÉHO MIXU BRANDU KUCHYNE ORESI SA PODARILO ZVÝŠIŤ POČET MEDIÁLNYCH VÝSTUPOV, ČO VIEDLO K NÁRASTU DOSIAHNUTEJ MEDIÁLNEJ HODNOTY PRIBLIŽNE 3-KRÁT A K NÁRASTU GRP PRIBLIŽNE 6,5-KRÁT. ZNAČKA KUCHYNE ORESI SA VĎAKA TOMU ZVIDITEĽNILA BEZ ZVÝŠENÝCH MEDIÁLNYCH NÁKLADOV.

68

INTERNETOVÝCH VÝSTUPOV

12

PRINTOVÝCH VÝSTUPOV

64 578

MEDIÁLNA HODNOTA

18 000

NÁVŠTEVNÍKOV WEBU KUCHYNEPREZIVOT.SK

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram