NOVINKY

Ako správne formulovať pharma kampane na sociálnych sieťach?

Farmaceutický segment z hľadiska marketingu je najšpecifickejším a dalo by sa povedať, že aj najnáročnejším segmentom vzhľadom na právne oklieštenia a etický kódex. Ak ste v pozícii marketéra, ktorého úlohou je predať výživový doplnok a zároveň viete, že nemôžete riskovať to, že by ste mohli byť pokutovaní a už vôbec nechcete zavádzať častokrát zúfalých pacientov, nachádzate sa v nikdy nekončiacom súboji hľadania správnych slov a slovných spojení.

Poďme pekne poporiadku, a to tak, že si na úvod ozrejmíme, čo je výživový doplnok podľa slovenského zákona o potravinách a európskej právnej regulácie. Od toho sa predsa odvíja všetko ostatné. V žiadnom prípade nie je prípustné porovnávať výživové doplnky s liekmi, a to z hľadiska právneho a ani etického. Ako vyplýva zo zákona o potravinách v ustanovení § 2 písmeno e): "Výživovým doplnkom je potravina na doplnenie prirodzenej stravy, ktorá je koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii...“ Ako uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR, „Výživové doplnky nie sú liekmi, neslúžia na liečbu, a preto je v ich prípade zavádzajúce a klamlivé, a zároveň preto zakázané uvádzať akékoľvek informácie o prevencii, liečbe a hojení."

Akákoľvek príprava reklamy na výživové doplnky však môže byť aj pre roky skúseného marketéra pomerne náročnou. Každý výživový doplnok so sebou prináša iné vlastnosti, štúdie, výsledky, benefity a najmä oblasti, ktorých sa primárne dotýka. Ak si však nie ste istí, ako uchopiť komunikáciu napríklad na sociálnych sieťach bez zbytočného riskovania, pripravili sme si pár všeobecných rád, ktoré by sa vám mohli hodiť.

Zoznam zdravotných tvrdení

Podľa oficiálneho zoznamu výživových tvrdení, ktoré sú v súlade s európskou reguláciou, viete presne, čo môžete a nemôžete komunikovať. Takže ak váš produkt spĺňa podmienky uvedené v zozname, tvrdenie môžete využiť. Pokiaľ podmienky nespĺňate presne, váš produkt nie je možné s ním spájať.

Ak ste však v tejto téme nováčik, môže byť pomerne zložité orientovať sa aj podľa oficiálneho zoznamu. Preto sme si pre vás pripravili jednoduché tipy platné pre väčšinu výživových doplnkov, vďaka ktorým sa vyhnete pokutám. Tvrdenia o imunite sme zámerne vynechali, nakoľko tieto tvrdenia sa viažu s niektorými vitamínmi, ale s množstvom ďalších iných látok, ktoré sú súčasťou výživových doplnkov nie.

Je možné z toho vykľučkovať ako ví-ťaz? My hovoríme áno!

Vyhnite sa týmto slovám a slovným spojeniam a nahraďte ich takto:

Nepoužívajte slová !!! prevencia, ochorenia, zdravie, imunita, dokým neviete pracovať s https://static.adcc.sk/adc-files/ZoznamPovolenychTvrdeni_20130205_web.pdf.

Samozrejme, vo výživových doplnkoch sú zásadné rozdiely. Pri vitamínoch máte možnosť využiť oveľa viac tvrdení, ako napríklad pri beta glukáne či seléne. V zozname zdravotných tvrdení, ktoré možno uvádzať na potravinách je definovaný vitamín C aj takto:

„Vitamín C prispieva k udržaniu správneho fungovania imunitného systému počas intenzívnej telesnej námahy a po nej.“

„Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zabezpečuje denný príjem 200 mg vitamínu C. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 200 mg navyše k odporúčanému dennému príjmu vitamínu C.“

Pokiaľ sa však v téme výživových doplnkov nepohybujete roky, o to viac by ste mali byť s tvrdeniami pri písaní reklamného textu opatrní.

Využite odporúčania vo svoj prospech

Ak napríklad komunikujete informáciu, že ministerstvo zdravotníctva odporúča beta glukán, nejaký lekár odporúča vitamín C či iné, a tvrdenie sa netýka konkrétne vašich produktov, môžete toto všeobecné odporúčanie využiť vo svoj prospech, ale len tak, že tvrdenie nespojíte so svojím konkrétnym produktom. To znamená, že ani do samotnej grafiky priradenej k textu postu či kampane, kde odborníka citujete, nedáte konkrétne produkty, ktoré chcete promovať, ale len fotku, ktorá sa s danou témou spája všeobecne.

Rovnako v tomto prípade nebudete využívať button „Nakupovať“, ale len „Viac informácií“ v prípade, že chcete informáciu smerovať na svoj web. Pozor! Odkaz však smerujte len na homepage, nie na produkty v e-shope.

Samostatnou kategóriou je to, čo vám povolí a zamietne v platenej reklame Facebook či iná sociálna sieť. V prvom rade sa ale musíme držať toho, čo hovoria slovenské zákony či európske regulácie, nech už vstupujeme s reklamou na výživový doplnok do akéhokoľvek mediálneho priestoru. Aj s náročnými témami sa však dá pracovať tak, aby ste boli spokojní a zároveň nič neriskovali.

Pozrime sa napríklad na americké výživové doplnky značky Ritual. Určené sú pre všetkých, ale vo svojej komunikácii sa primárne zameriavajú na ženy a všetky ich produktové rady obsahujúce vitamíny, omega-3 mastné kyseliny či kolagén pôsobia zapamätateľne nielen vďaka štýlovým prevedeniam škatuliek, výrazným žltým farbám, ale aj vďaka unikátnej komunikácii.

Odbornosť, fakticky podložené údaje na základe klinických štúdií tretích strán a napriek tomu jednoduchá reč blízka konzumentkám týchto výživových doplnkov robí značku Ritual niečím výnimočným. Pochopiteľne, ani americké zákony nepovoľujú prezentovanie informácií o výživových doplnkoch v zmysle prevencie či liečby. Napriek tomu sa však Ritual dokázal vyprofilovať spomedzi množstva výživových doplnkov na špičkový produkt, ktorý vznikol spoluprácou viacerých lekárov a vedcov.

Foto zdroj: Facebook Ritual

Pozrime sa na ich videá na sociálnych sieťach, autentické výpovede reálnych zákazníkov a zapamätateľné slogany.

https://www.facebook.com/ritual/videos/1242986502844775

Foto zdroj: Facebook Ritual

 „Our capsule, well it looks good because strong science is a beautiful thing.

„Naša kapsula vyzerá dobre, pretože silná veda je krásna vec.“

Its time to clear up the facts.

„Je čas objasniť fakty.“

Foto zdroj: Facebook Ritual
Foto zdroj: Instagram Ritual

Na sociálnych sieťach nájdete množstvo podrobných informácií o týchto výživových doplnkoch, výrobca kapsule rozoberá do detailov od jednotlivých zložiek až po samotný obal. Robí to však spôsobom, ktorý je jednoducho pochopiteľný, zapamätateľný, uveriteľný, vizuálne príťažlivý pre ženské publikum, a to bez zbytočného riskovania a porušovania právnych noriem či pravidiel na sociálnych sieťach.

https://www.facebook.com/ritual/videos/1304829839931720

ČO POVIE ZÁKAZNÍK ALEBO REDAKCIA, TO „JE SVÄTÉ“

Tou najspoľahlivejšou reklamou v tomto segmente sú však samotné výpovede zákazníkov. Autentické videá, v ktorých rozprávajú o svojich skúsenostiach, ale aj obyčajné recenzie sú v prípade výživových doplnkov tou najotvorenejšou cestou, ako odprezentovať ich vlastnosti či kvalitu bez riskovania.

Inou kategóriou sú už PR články. Ale o tom niekedy nabudúce☺. Alebo sa u nás zastavte.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram