NOVINKY

Čo je najdôležitejšie pre kvalitné PR v poisťovníctve?

Štandardne sú pre nás peniaze obmedzeným zdrojom nevyhnutného zabezpečenia vecí a služieb, potrebných alebo radostných, ideálne oboch. Práve z ich nedostatku, respektíve ich vzácnosti pramení naše zmýšľanie o nákupoch a investíciách. Ako potom správne komunikovať poistné produkty, ktoré sú súčasným nákupom s charakterom investície do budúcnosti? Budúcnosti, ktorá je navyše spájaná s nepríjemnými zážitkami?

Poisťovníctvo je odvetvie, ktoré patrí medzi najkonkurencieschopnejšie na svete a je mnoho značiek, ktoré v tomto odvetví súperí o svoje miesto. Ich pozícia je ale limitovaná legislatívnymi pravidlami a povinnosťami. Zároveň je vystavené hodnoteniam poistencov, zamestnancov aj médií. Preto je úloha PR v tomto segmente zásadná. V podstate však vždy ide o život na hrane krízovej komunikácie, lebo nikdy neviete, kedy kríza príde. Spontánna publicita je obvykle nárazová a mimo období záplav je potrebné na publicite pracovať. Interným tímom alebo outsourcingom služieb. PR je ako odporúčanie tretej strany. Preto bez neho nemôžete byť. Za 14 rokov sme s kolegami prešli všetkými skúškami ohňom aj v tomto segmente. Tu je niekoľko bodov ako sa presadiť na mediálnom trhu.

Tone of voice

Štýl komunikácie v segmente poisťovníctva by mal byť postavený na profesionalite a odbornosti s cieľom vzbudiť dôveru. Zároveň treba myslieť na to, že komunikácia musí byť nevtieravá a dostatočne jasná aj pre laikov. Na druhej strane, PR komunikácia finančných tém poisťovníctva musí byť pripravená čeliť všetkým typom médií, aj tým odborným a kritickým.

Dajte odbornej téme tvár

Beztvarý aspekt musí cez príbehy ľudí dostať tvár. Je to tenký ľad, lebo PR v poisťovníctve nemôže byť fancy, ale musí byť „použiteľné“ v lifestyle. Cieľom je vyvolať emócie a sprostredkovať aj také, ktoré prichádzajú v situáciách, s ktorými ľudia bežne nemajú skúsenosť. Práve to ich motivuje konať, predchádzať riziku a nachádzať odpovede na otázku „prečo?“. Hoci je to pomerne bežná otázka, v poistnom segmente stojí práve táto nad všetkými ostatnými. Odpovedí na ňu je totiž milión. Niektoré z nich sa objavia až v momente, keď dôjde k nejakej, štandardne skôr nešťastnej, udalosti. Poistite sa, pretože....

Práve správne definovanie budúcich situácií, ktoré môžu každého z nás, podnikateľa či fyzickú osobu, nemilo prekvapiť, je kľúčové. Základom je príbeh. Tak sa dá zjednodušene definovať dlhodobá cesta, ktorá otvára možnosti zrozumiteľnej komunikácie poistných tém verejnosti. Konkrétne situácie, ktoré mnohí z nás zažili, alebo si vedia predstaviť prežiť, sú tou správnou esenciou PR výstupov. V nich sa mnohí z nás nájdu a pochopia význam poistenia pre ich životy.

Na to potrebujete odborníkov – makléra, likvidátora – skúsených ľudí, hoci aj menej zdatných rečníkov avšak bez stresu z médií. Ľudskou rečou je potrebné vysvetliť aj laickej verejnosti základné finančné princípy poistenia, objasniť súvislosť medzi výškou poistného a poistným plnením v prípade vzniknutej škody, s ekonomickými pojmami ako indexácia či vinkulácia narábať v rukavičkách. Získajte odborníkov vždy na konkrétnu oblasť či tému – živelné pohromy, poistenie domácností, zodpovednosti za škodu tretej strane.

Zabezpečte hovorcu a pripravujte tlačové správy. Prežitok alebo norma, ktorá v prípade poisťovníctva naberá iný rozmer. Tlačová správa výstižne informuje o produktoch, zmenách, zákonných nariadeniach.. Je to norma, ktorú ale netreba podceňovať, lebo 364. správa bude taká dôležitá, že z nej budú citovať mnohé médiá. Tlačové správy sú must have, ale nečakajte od nich veľa, médiá na ne totiž pasívne nečakajú. Napriek tomu je dôležité, aby vznikali a o ostatné sa už postará PR. V prípade potreby je nevyhnutné zabezpečiť hovorcu, ktorý bude médiám tlmočiť najdôležitejšie okamihy za života poisťovne, pozitívne, aj tie krízové.

D. A. S.

TV Markíza, RTVS

Mediálny mix v poisťovníctve

Pri „namiešaní“ správneho mediálneho mixu pre poisťovňu treba mať viac ako inokedy na pamäti, koho oslovujeme. Zvlášť, ak je zákazníkom poisťovne podnikateľský subjekt, ale aj bežný občan. Ak pri biznis témach sa médiá a relácie vhodné pre poistné témy definujú pomerne ľahko, pre laickú verejnosť je to už ťažšie. Tu musíme s citom správne určiť, čo číta, počúva či sleduje budúci zákazník poisťovne, koľko má rokov, kde býva, čo ho trápi a akými témami denne žije.

AEGON SME

Ak ste skúsený PR manažér, pochopíte, že napriek zákonom o médiách máte dvere otvorené aj do spravodajských formátov a tlačových agentúr. Ak spojíte svoje témy s aktuálnymi udalosťami, ste na správnej ceste.

Kontinuita mediálnych výstupov

Poisťovníctvo je segment, v ktorom sa dajú pravidelne poskytovať odborné rady pre konkrétne situácie, zdieľať tipy na ochranu majetku, možnosti sú nekonečné... Toto je spôsob, ako zároveň pracovať na budovaní vernosti zákazníkov poisťovne. Vieme, že poistenie je záležitosť, ktorá sa týka rokov. Platíme si ho v pravidelných intervaloch a výsledok nášho rozhodnutia sa dostaví zväčša až v momente vzniku poistnej udalosti. Možno dokonca o čosi viac ako inokedy platí, zíde z očí, zíde z mysle. Konkrétnu poisťovňu, ktorej zveríme svoj majetok, si totiž bežne vyberáme prostredníctvom makléra či poradcu.

Analyzujte

Sme presvedčení, že komunikačný trend, ktorý sme nastavili v rámci jednej z kampaní z oblasti neživotného poistenia, bude ďalej úspešne napredovať. Hovorí o tom každomesačný nárast mediálnych výstupov posledného obdobia, ale aj stále narastajúci počet médií, ktoré o témy poistenia prejavujú záujem.

Aktuálne vedieme kampaň pre značku PREMIUM Poisťovňa a výsledky potvrdzujú nastavený trend. Od marca 2022 má mesačná hodnota AVE rastúci charakter a aktuálne mesačne presahuje 21 tisíc eur. Celková mediálna hodnota od marca do júla 2022 dosiahla takmer 60 tisíc eur. Len v aktuálnom mesiaci komunikujeme témy kampane vo viac ako dvadsiatich druhoch médií naraz.

PREMIUM Poisťovňa, Pravda, Hospodárske noviny

Sponzoring ako súčasť dobrého PR

V segmente finančníctva a poisťovníctva je sponzoring jedným z kľúčových PR nástrojov. Cieliť ho je potrebné na oblasti a komunity, ktoré sa priamo dotýkajú služieb poisťovne, napríklad Červený kríž, seniori, ohrozené skupiny obyvateľstva, ľudia nakupujúci nehnuteľnosti. Bezplatné E-booky ako návody krok za krokom pri živelnej katastrofe alebo ako postupovať v prípade škody, ktorú spôsobil správca bytového domu svojou nedbanlivosťou, sú určite vhodnými komunikačnými aktivitami, ktoré PR kampane v oblasti contentu doplnia.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram