NOVINKY

Deset tipů jako zaujmout printová média

Podle nejnovějších dat z výzkumu MEDIA PROJEKTU realizovaného výzkumnými agenturami MEDIAN A STEM/MARK čte tištěné tituly více než 8 z 10 obyvatel České republiky ve věku mezi 12-79 lety. Jejich celkový zásah je až 81 % populace. Deníky a jejich přílohy přitom oslovují celkem téměř 59 % populace. Čtenářem alespoň jednoho časopisu vydávaného v ČR je 75 % občanů ČR ve věku 12-79 let, tj. absolutně 6,51 mil. osob. Zařadit tyto periodika do medialistu je teda určitě krok správným směrem.  

Chtěli byste, aby vaše produkty či služby zaujaly tyto média? Nejste sami. Zde je několik podmínek, které dokážou z vašeho tématu udělat lákadlo i pro redakce.

10 tipů, jak získat skutečně nativní prostor v médiích

1. Média potřebují aktualizační moment. Většinou je zaujme takové téma, které je zrovna aktuální či sezónní nebo se v dané oblasti stala nějaká změna. Příkladem je naše propagace společnosti Zlaté Zrnko a jejich kávy, kdy jsme v letním období informovali o kávě jako součásti pitného režimu.

2. Pokud to, co děláte oslovuje příliš úzkou skupinu lidí, úspěch se dostaví jen těžko. Pokuste se ve vašem segmentu hledat témata, která mají celospolečenský význam. 

3. Důležité je, že médiím umíte kromě marketérů poskytnout také oborníky (lékař, právník, účetní či masér) nebo spolupracujete s institucemi mimo vaši společnost. Ideální je, pokud tyto svými tvrzením potvrdí účinnost nebo význam vašich produktů nebo alespoň nejsou vůči vašim aktivitám neutrální či dokonce negativní.

4. Pokud s médii komunikujete, vyhněte se přílišné odbornosti. Informace by měly být srozumitelné pro široké masy. Avšak pro zachování uvěřitelnosti byste měli k jednotlivým tématům vybrat ze svých firemních řad vybrat člověka, jehož citace média použijí. Finanční ředitel by se měl vyjadřovat primárně k financím, produktový designér zase k designu produktů. Ukázkou je naše propagace společnosti Natures pomocí citace odborníka na imunita pana Adriána Dobolyho, taktéž majitele společnosti.

5. V informacích, se kterými média oslovujete, si dejte pozor na gramatiku i obsah. Je to vaše vizitka a média potřebuji pracovat rychle. Texty doplňte tak, aby měly i kvalitní obrazovou část, která odpovídajícím způsobem doplní a oživí obsah. Vhodné je například zakomponovat, v obrazové části, produkt do jeho přirozeného prostředí. Ukázkou může být propagace společnosti Pharma MKL a jejich produktu HYALURMED opalovací krém.

6. Na začátek můžete otestovat soutěže v médiích, která je organizují pro své čtenáře pravidelně. Můžete věnovat produkt nebo i poukaz jako cenu do soutěže, případně dárek k předplatnému nebo produkty pro klienty vydavatelství. Získáte tak prostor v periodiku v rámci barterové dohody. Uveřejněný kód na slevu vám zase pomůže měřit dosah.  Nám se naposledy osvědčila soutěž s firmou Gardeon.

7. Je dobré, pokud můžete nabídnout i pohled ve smyslu analýzy, průzkumu či dat.

8. Pokud chcete s vaším tématem vyvolat spontánní dosah, snažte se, aby nebyl ústředním motivem jen váš brand. Orientujte se na to, v čem je vaše společnost úspěšná. Výročí soukromé společnosti nikoho nezajímá. Data, trendy a prognózy, které můžete díky vaší XY leté společnosti nabídnout, však ano. 

9. Buďte flexibilní. Reagujte rychle a připravte se na požadavky médií, které vás osloví s doplňkovými otázkami.

10. Buďte upřímní. Pokud média zaujmete, budou si muset zachovat objektivitu a je možné, že se budou ptát i na nedostatky. Na otázky odpovídejte pravdivě, diplomaticky, a to za každé okolnosti, i v případě krizové komunikace.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram