NOVINKY

Komunikácia podľa manuálu? Určite áno!

Staré príslovie hovorí: Vaša myseľ musí doraziť do cieľa skôr ako vy sami. A toto tvrdenie platí pri firemnej komunikácii niekoľkonásobne. Možno sa pýtate, či jeden manuál dokáže ovplyvniť celkovú prezentáciu spoločnosti, postavenie na trhu alebo jej výsledky. Ja vám môžem potvrdiť, že ÁNO. Viete, že dôležitejšie ako to, čo hovoríte, je spôsob, akým to hovoríte? Vaša komunikácia by mala byť konzistentná, jednotná a efektívna.

KOMUNIKÁCIA OD A PO Z

Veľa firiem podniká na slovenskom trhu už niekoľko desiatok rokov, no nie všetky majú jasne zadefinovaný štýl, formu a tonalitu značky. A práve na to slúži novodobá biblia komunikácie úspešných firiem - komunikačný manuál. Prostredníctvom neho si firma jednoducho určí, čo a akým štýlom bude komunikovať svojim zamestnancom, partnerom, zákazníkom, dodávateľom, médiám či verejnosti.

JEDNODUCHÝ NÁVOD, AKO SI SPRÁVNE ZADEFINOVAŤ TONE OF VOICE

Tone of voice je tonalita alebo aj štýl, akým značka komunikuje. Na úvod je vhodné vypísať si napríklad 50 prídavných mien, ktoré môžete pomenovať aj kľúčové slová. Vo väčšine prípadov sú to slová, ktoré sa vám vybavia pri predstave vašej značky. Najlepšie bude, ak tieto prídavné mená rovno rozdelíte do troch kategórií na negatívne, pozitívne a neutrálne. Potom už budete iba vyškrtávať, ktoré sa vám až tak k značke nehodia. Ostane vám 10 základných, podľa ktorých si určíte svoj štýl.

Značka komunikuje formálne, profesionálne, osobne, vecne, zrozumiteľne, priateľsky...

Toto je len príklad. Vaša značka, samozrejme, môže komunikovať úplne inak.

Ak je tonalita nastavená správne, je dobré, aby sa firma zamerala aj na to, kde sa zamestnanci, verejnosť, partneri, médiá, dodávatelia a iní stretávajú so značkou najčastejšie.

NIE CHECK POINTY, ALE TOUCH POINTY

Na to slúžia tzv. touch pointy (body kontaktu). Tie môžu byť naozaj rôzne. Sú to všetky vizuálne platformy, na ktorých je umiestnený text, napríklad firemné nástenky, web, blogy, sociálne siete, informačné tabule a mnohé iné, pričom ich podstatou je taktiež jednotná a správna komunikácia.

Možno si to ani neuvedomujete, ale každý komunikačný prejav je dôležitý. Preto by ste si mali zjednotiť aj komunikáciu prostredníctvom: 

· telefonických rozhovorov,
· e-mailov,
· newslettrov,
· google ads,
· online diskusií.

ZNAČKA A JEJ POUŽITIE

Súčasťou komunikačného manuálu je nepochybne aj konzistentná a komplexná správnosť používania značky v písomnom a hovorenom prejave.

Napríklad: značka XY sa píše kapitálkami, je mužského rodu. Skloňuje sa podľa vzoru dub. Povolené alternatívy sú...

Vytvorenie funkčného komunikačného manuálu nebude trvať deň ani dva, ale možno aj mesiac. Doprajte si dostatok času na to, aby ste všetky časti komunikácie správne zanalyzovali. Až keď si zostavíte funkčný komunikačný manuál, uvidíte, ako sa vaša komunikácia zlepší.

Rada na záver: Dvakrát meraj a raz strihaj!!! 8 očí je viac ako 2...

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram