NOVINKY

Riešenie podpory HR marketingu a employer brandingu

Situácia na pracovnom trhu je v súčasnej dobe naklonená tým, ktorí hľadajú zamestnanie a – naopak – robí vrásky na čele HR managerom. Deje sa tak preto, že firmy majú problém nájsť dostatok kvalifikovaných zamestnancov, ktorí buď odišli do zahraničia, alebo majú stabilnú prácu u konkurencie. Miera nezamestnanosti dosahuje čísla, ktoré sa radia k historickým rekordom. Podľa informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nezamestnanosť v septembri predstavovala 5, 38 %, čo znamená, že medziročne poklesla o 1, 04 percentuálneho bodu.

Pritiahnuť k sebe nových pracovníkov sa preto stáva čoraz ťažšou úlohou a firmy musia viac rozmýšľať nad celou škálou benefitov, ktorými by oslovili potencionálnych uchádzačov o miesto. Aby však v množstve pracovných ponúk vôbec dostali priestor na prezentáciu ponúkaných benefitov pre zamestnancov, je nutné, aby mali zvládnutú oblasť HR marketingu a employer brandingu. Práve HR marketing a employer branding dokážu osloviť cieľovú skupinu možných zamestnancov a nasmerovať ich v rozhodovaní sa o svojej kariére správnym smerom a zároveň pomôcť udržať si tých aktuálnych.

Analýza komunikácie konkurencie a výber vhodnej stratégie

Prvý krok v úspešnom nastavení HR marketingovej komunikácie je analýza konkurencie. Vďaka nej sa môžete dozvedieť o jej slabých miestach a využiť ich vo vlastný prospech. Zároveň vám pomôže nastaviť si reálne očakávania a ciele.
Kvalitná analýza komunikácie konkurencie by mala v sebe poňať všetky dostupné komunikačné kanály a mala by vám poskytnúť ucelený pohľad, na základe ktorého môžete pristúpiť k výberu vhodnej komunikačnej stratégie.

Ukážky náborových kampaní:

Slovnaft
Mondeléz
Jaguar

zdroj: strategie.sk

Idea komunikácie

Idea komunikácie, ktorú zvolíte, by mala byť výstižná, mala by byť schopná odkomunikovať hlavné posolstvo cieľovej skupine a zároveň by mala byť dostatočne kreatívna, aby vás odlíšila v záplave iných kampaní.
Dobrú komunikačnú ideu dokáže vytvoriť iba profesionál. Vytvoriť funkčný headline, subheadline a copytext si totiž žiada skúsenosti pretavené do schopnosti pracovať s jazykom na najvyššej úrovni a zároveň si zachovať zrozumiteľnosť a dôraz na podstatu.

Ukážka komunikačnej idei

zdroj: youtube

Výber nástrojov

Paleta komunikačných prostriedkov je široká a orientovať sa v nej je náročné. V spolupráci s reklamnou agentúrou je potrebné vybrať si taký komunikačný mix, ktorý zodpovedá vašim očakávaniam a nastavenému budgetu.

Pre najefektívnejšie oslovenie cieľovej skupiny by mali byť zastúpené online aj offline nástroje.

Sekcia korporátného webu alebo microsite

Jedným z nástrojov musí byť určite komunikácia na webe. Rozhodnúť sa môžete medzi vytvorením sekcie na vašej korporátnej stránke (zvyčajne nazvanú ako Kariéra a pod.) alebo vytvorením samostatnej microsite.

Je potrebné si uvedomiť, že túto sekciu respektíve microsite nemôžete odbiť iba základnými informáciami o pracovných miestach a ponúkanej výške platu. Ide o dôležitý komunikačný kanál, ktorý by mal v cieľovej skupine vyvolať dôveru a záujem. Pracovné miesta treba predstaviť podrobne, s dôrazom na ľudskosť. Rovnako dôležité je aj odkomunikovanie benefitov. To všetko by však bolo iba pekné pozlátko, ak priamo na stránke bude chýbať kontaktný formulár. Vďaka nemu sa musí uchádzač vedieť jednoducho a rýchlo prihlásiť do výberového procesu.

Ukážka náborovej sekcie

zdroj: mcdonalds.sk

Content na sociálnych sieťach

Na sociálnych sieťach sa aktívne vyskytuje veľká časť vašej cieľovej skupiny. Hľadajú na nich pracovné príležitosti, vstrebávajú imidž, ktorý si na nich vaša spoločnosť buduje. Preto je dôležité, aby ste social media content mali zvládnutý na výbornú.

V rámci HR marketingu je vhodné komunikovať na Facebooku a Linkedine, prípadne aj na Instagrame. V rámci správneho nastavenie stratégie komunikácie na sociálnych sieťach je dôležité dbať na cieľové skupiny, ktoré cez ne chcete osloviť. Napríklad cieľovú skupinu na pozíciu skladníka pravdepodobne na Linkedine efektívne neoslovíte, no s vyššími pozíciami sa situácia mení.

Ukážka contentu na sociálnej sieti

zdroj: Facebook

Online reklama

Pre efektívnosť podpory HR marketingu je dôležitá online reklama - teda ppc podpora v rámci Facebooku aj vyhľadávania Google. Cielenie reklamy na Facebooku by malo vychadzáť z poznania cieľovej skupiny (vek, bydlisko, záujmy) a zároveň z lokalizácie firmy - teda by malo cieliť na istý na región, kde je najväčšia pravdepodobnosť, že prekážkou nebude nutnosť sťahovania sa za prácou.

Google Ads by malo byť nastavené podľa kvalitnej analýzy kľúčových slov. Vďaka nej sa môžete zamerať na konkrétne kľúčové slová, ktoré vaša cieľová skupina vyhľadáva. Nesmieme zabudnúť na kvalitné texty reklám vo vyhľadávaní. Kreatívna bannerová kampaň pre obsahovú reklamu dokáže strhnúť pozornosť cieľovej skupiny na seba a vzbudiť v nej chuť zoznámiť sa témou podrobnejšie.

Ppc reklama nemusí slúžiť iba na oslovenie nových kandidátov na trhu práce. S dobrou ideou sa dá zacieliť aj na ľudí, ktorí chcú prácu zmeniť, majú pracovné návyky a nie je tak nutné im ich vštepovať.

Samostatnou kapitolou je remarketing. Vďaka jeho nastaveniu môžete cieliť na ľudí, ktorí sa už s vašou spoločnosťou stretli v online prostredí a pri rozhodovaní sa o svojej budúcnosti sa im pripomenie.

Efektivita ppc kampaní závisí od ich správy. Profesionálne prvotné nastavenie a následne spravovanie dokáže optimalizovať cenu za preklik a priniesť vám reálne výsledky.

SEO a blog

Pre podporu SEO aktivít zameraných na zlepšovanie pozícií v Google vyhľadávaní je veľmi vhodným nástrojom blog. Samozrejme za predpokladu, že je napísaný profesionálne, teda že okrem zamerania sa na vytváranie kvalitného obsahu, je prispôsobený potrebám SEO on page. To znamená, že v texte sú zapracované relevantné kľúčové slová a frázy (vyhodnotené analýzou), ktoré umožňujú získavať webstránke výhodné pozície v organickom vyhľadávaní.

HR témy blogov by mali podliehať rozumnej selekcii a cieľovej skupine by mali odovzdať zaujímavé a potrebné informácie o práci vo vašej firme.

Public relations

Public relations je veľmi dôležitou zložkou celej marketingovej kampane. Nejde o priestor, ktorý sa nakupuje, ale o redakčný priestor, ktorý PR tím získava vďaka novinárskemu lobbingu, na základe dobrých vzťahov s novinármi, ktoré si PR manageri roky budujú.

Vďaka tomu vaša edukačná kampaň bude dôveryhodná a bude mať dostatočný rozsah na to, aby ste mali priestor vysvetliť cieľovej skupine všetky benefity práce u vás.

Ukážka PR výstupov pre podporu HR marketingu:

Prints a outdoorová reklama

Prints a outdoorová reklama v rámci vášho HR marketingu zaujímajú špeciálne miesto. Ich plánovanie je vhodné zveriť do rúk mediálnej agentúre, aby ste dokázali dosiahnuť pozitívny výsledok. Platí totiž, že kvantina nejde vždy ruka v ruke s kvalitou.

Ukážka outdoorovej reklamy

zdroj: mediar.cz

Interná komunikácia

Doteraz ste sa zameriavali iba na nábor nových zamestnancov. No pre úspešný beh spoločnosti je dôležité, aby bolo postarané aj o zamestnancov, ktorí už pre vás pracujú. Musia sa u vás cítiť dobre a komunikácia s nimi by mala byť nastavená profesionálne a zaujímavo. Na to vám posluží interná komunikácia.

Jej nastavenie by malo spočívať v nasledujúcich bodoch:

  • vytvorenie dlhodobej stratégie (internej komunikácie)
  • stanovenie na základe analýz výsledkov dotazníkového prieskumu v spoločnosti a vízie spoločnosti
  • otázky smerované na získanie informácií o potrebách, očakávaniach, vnímaniach, smerovaniach, znalostí o spoločnosti
  • stanovenie konkrétnych merateľných dlhodobých a čiastkových cieľov

Ďalším závažným bodom je zadefinovanie hodnôt spoločnosti. Pre ich stanovanie by mala byť kľúčová história a vízia spoločnosti. Následne treba vybudovať a uplatniť strátegiu pre to, aby sa s nimi stotižnili vaši zamestnanci.

Kroky implementácie internej komunikácie pozostávajú z komunikácie hodnôt spoločnosti kreatívnou formou, vytvorenie timingu (krátkodobého aj dlhodobého), nastavenia procesov a následnej analýzy výsledkov.

Implementovať internú komunikáciu sa dá rôznymi nástrojmi. Medzi najefektívnešie patria:

  • Newsletters - emailing
  • Teambuildingy
  • Súťaže
  • Firemný časopis
  • Darčeky

Každý z nástrojov by mal byť vytvorený s ohľadom na funkčnosť, ale aj kreatívnosť a zapamätateľnosť. Posilňovanie kolektívu, uznanie za prácu, informovanie o úspechoch firmy a zdravá súťaživosť má dopad na tvorbu príjemného pracovného prostredia.

Na záver

Efektívna podpora HR marketingu a employer brandingu sa líši podľa požiadaviek na dosiahnutie konkrétnych cieľov. Pre ich naplnenie prebiehajú diskusie medzi klientom a reklamnou agentúrou, na ktorých sa formuje smerovanie celej komunikácie tak, aby čo najlepšie naplnila jeho predstavu.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram