NOVINKY

TRENDY v PR pre rok 2024

Rok 2024 je v plnom prúde a trendy v oblasti public relations sa už jasnejšie črtajú. V nasledujúcom článku sme sa rozhodli zhrnúť najsilnejšie trendy, ktoré sa formujú v oblasti PR a ktoré budú profilovať rok 2024.

Trend – AI

Ako AI reálne dnes môže pomôcť PR?

V ére digitálnej transformácie sa umelá inteligencia (AI) stáva neoddeliteľnou súčasťou PR a marketingových stratégií. Od spracovania podkladov po hĺbkové analýzy AI otvára nové možnosti pre efektívnejšie a presnejšie rozhodovanie. 

Väčšina partnerov má predstavu, že AI pomáha tvoriť články. To je ale asi tá posledná vec, ktorú dnes od nej čakáme. Teoreticky je to možné, ale dnes AI ešte nedokáže vytvárať potenciálne úspešné články . Väčšinou ide o povrchné texty bez reálnej pridanej hodnoty. Ak by sme chceli vytvoriť článok s kvalitatívnou hodnotou, zadanie – učenie AI by bolo časovo náročnejšie než vytvorenie samotného článku. Nepochybujeme, že v budúcnosti s pomocou špecializovaných nástrojov (hlavne na spracovanie vlastných rozsiahlych dát) a osvedčených promptov (zadanie pre AI) dokáže AI vytvárať aj kvalitný obsah.

Kde ale už dnes vidíme jej prínos? V práci s dátami. S rozsiahlymi dátami. Predstavte si, že máte niekde na cloude uložené neskutočné množstvo starších článkov, fotiek, výstupov z médií a potrebujete pripraviť nový článok, v ktorom by ste spojili niekoľko tém, benefitov. Za normálnych okolností si sadnete k PC a začnete rešeršovať a kopírovať. Pri využití AI napojeného na databázu mu stačí pripraviť zadanie a obratom získate návrh témy, štruktúru článku, vytiahnuté citácie a tiež vybrané fotky, ktoré sa k článku hodia. V tomto vidíme zásadný potenciál efektivity práce PR managera.  Dnes sú cloudovské AI systémy v testovacích prevádzkach, ale veríme, že v priebehu roka sa stanú štandardnou súčasťou korporátnych dát, a tiež PR agentúr.

A to nie je všetko. 

Jedným zo základných úspechov PR lobingu je schopnosť identifikovať aktualizačný moment s prepojením na značku a produkty. Toto častokrát spĺňa len skúsený PR manager, ktorý dokáže zhodnotiť potenciálne možnosti s potrebami novinárov a redaktorov. Dobre nastavené zadanie pre AI v napojení na aktuálne dáta však už dnes dokáže ponúkať podobné typy tém. Ušetrí množstvo času a pomôže aj menej skúseným PR managerom.

Trend – microinfluencer marketing

MicroInfluencer – efektívne s pridanou hodnotou

V ére digitálnej komunikácie sa pozornosť presúva od tradičných médií a masových influencerov k autentickým hlasom s menším, ale veľmi angažovaným publikom. Mikroinfluenceri, v rozmedzí od niekoľko tisíc do desiatok tisíc sledovateľov, prichádzajú na scénu ako silný nástroj pre PR komunikáciu. 

Prečo?

V súčasnosti spotrebitelia hľadajú autentickosť. Mikroinfluenceri, ktorí si vybudovali komunitu okolo špecifických záujmov alebo hodnôt, sú vnímaní ako dôveryhodnejší a bližší ich sledovateľom. Táto autentická spojitosť umožňuje značkám vytvárať hlbšie a zmysluplnejšie spojenia so svojimi cieľovými skupinami. 

Majú často vyššiu mieru angažovanosti než ich kolegovia s desiatkami tisíc sledovateľov. Ich schopnosť aktívne komunikovať s komunitou znamená, že ich odporúčania sú prijímané s väčšou otvorenosťou a entuziazmom, čo môže byť pre značky výrazne efektívnejšie.

Vďaka špecifickým záujmom a oblastiam pôsobenia mikroinfluenceri umožňujú značkám presne zacieliť na veľmi špecifické segmenty publika. Táto cieľová presnosť prináša lepšie výsledky, keďže správy dosahujú presne osoby s vysokou relevanciou. 

Spolupráce s mikroinfluencermi sú často nákladovo výrazne efektívnejšie v porovnaní s veľkými influencermi alebo tradičnými mediálnymi kampaňami. Pre značky to znamená možnosť dosiahnuť vysokú hodnotu za relatívne nízke investície, čo je obzvlášť atraktívne pre menšie značky.

Mikroinfluenceri sú často ochotnejší experimentovať s novými formátmi a kreatívnymi prístupmi. Táto flexibilita umožňuje značkám inovovať a skúšať nové stratégie v rámci svojich PR a marketingových kampaní.

Tento rok prinesie zvýšený dôraz na hodnoty, ako sú autentickosť, dôvera a osobný kontakt. Mikroinfluenceri, s ich schopnosťou vytvárať hlboké a zmysluplné spojenia, sú pripravení zohrať kľúčovú úlohu v PR komunikácii.

Trend – ESG

ESG – téma roka 2024

V tomto roku téma ESG naberie na sile a stane sa kľúčovým prvkom v PR komunikácii.

Prečo je ESG neoddeliteľnou súčasťou PR?

Svet sa stáva čoraz viac environmentálne a sociálne uvedomelým. Spotrebitelia očakávajú, že značky budú reflektovať ich hodnoty a aktívne prispievať k lepšej budúcnosti. ESG nie je len o "začlenení zeleného" do komunikácie značky. Je to o budovaní dlhodobej dôvery prostredníctvom transparentnosti, zodpovednosti a angažovanosti voči sociálnym a environmentálnym otázkam.  Globálne a lokálne regulácie (nový zákon platný od 1.1.2024) v oblasti udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti sa zintenzívňujú. Značky, ktoré vedú v ESG, budú lepšie pripravené čeliť týmto zmenám.

PR kampane budú čoraz viac zdôrazňovať ESG úspechy a iniciatívy značiek. Tieto príbehy nebudú len okrajovou časťou komunikácie, ale stanú sa jej jadrom.  ESG sa stane neoddeliteľnou súčasťou korporátnej identity a komunikácie.

Ako sa pripraviť na ESG PR v roku 2024?

  • Stanovenie ESG komunikačných cieľov
  • Príbehy na skutočných autentických úspechoch v oblasti ESG
  • Zapojenie zamestnancov a komunít
  • Transparentná komunikácia

Rok 2024 je rokom, kedy ESG prechádza z doplnkovej agendy do centra PR komunikácie. Tento posun predstavuje výzvu, ale zároveň aj obrovskú príležitosť pre značky, ktoré chcú naozaj zmeniť svet k lepšiemu.

Záverom

Témam AI, ESG a microinfluencer marketingu sa v roku 2024 dostane z nášho pohľadu väčšej pozornosti. Preto je dôležité, aby ich značky a agentúry reflektovali v dostatočnej miere, ak chcú držať krok s dobou.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram