NOVINKY

Umelá inteligencia v PR agentúre. Zmení sa naozaj všetko?

Kapacity AI (AI − artificial intelligence) dnes zasiahli naozaj všetky segmenty marketingu od vyhodnocovania dát, optimalizáciu kampaní až po grafické alebo textové nástroje. Prečo by malo byť PR výnimkou? Ako veľmi bude vplyv umelej inteligencie významný, testujeme u nás už nejaký čas s verziou ChatGPT 3. Jeho ďalšia aktualizácia sľubuje nové funkcionality a posun sa očakáva obrovský.

Napíše tlačovú správu za nás umelá inteligencia?

Áno, napíše. V akej kvalite, to je už otázne. Ani jedna z tých, ktoré sme mali možnosť vyprodukovať pomocou ChatGPT, totiž nebola vhodná na distribúciu médiám. Tu je potrebné poznamenať, že kvalitu textu od ChatGPT predurčuje spôsob, ako sa pýtame, ako definujeme to, čo potrebujeme a tiež, či pracujeme v bezplatnej alebo v platenej verzii aplikácie. Oceňujeme však, že bot chápe, že každý text (v závislosti od typu média, na ktoré sa orientujeme) má svoj špecifický tón. Dôvodom, prečo nás zatiaľ nenahradí, je fakt, že kým v AJ pracuje celkom slušne, robí mu náš materinský jazyk ešte kde-tu problémy. Chýbala nám relevantnosť informácií, s ktorými pracuje a vierohodné zdroje dát, ktoré používa.

Určite je vhodný ako pomocník na úpravu textu, popisy a posty, ale aj generovanie fotiek, či videí využívaných v rámci tlačových podkladov, PR manažéra však zatiaľ neprepúšťajte.

Prečo sa nespoliehať na umelú inteligenciu v PR?

  1. Aktuálna verzia ChatGPT 3 pracuje s informáciami do roku 2021. Čo sa stalo neskôr, sa v podstate nestalo.
  2. Otázka je relevantnosť zdrojov, ktoré AI pri výstupoch využíva. Overiť ich nie je jednoduché. Preto o pravdivosti textov môžeme právoplatne pochybovať.
  3. AI pracuje len s informáciami, ktoré sa už niekde na internete nachádzajú. Prísť s originálnym textom, ktorý prinesie pre médiá nové informácie, preto nie je s týmto pomocníkom možné. Text má skôr črty povrchnosti a chýba mu nadhľad.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že kvalita výstupov je skôr priemerná. Výsledok rozhodne nenazveme ani spravodajským textom, ani vierohodnou analýzou.

Dokáže byť AI nápomocná v práci PR manažéra?

ChatGPT aktuálne vnímame najmä ako prostriedok na čerpanie nápadov na nové témy či hrubý rešerš  pre rýchlu sumarizáciu najdôležitejších informácií ku konkrétnej téme, ktorú v rámci PR tímu pripravujeme pre médiá. Ponúkaná inšpirácia na lákavé titulky alebo postupy, to je niečo, čo je možné v PR využiť a čo urýchľuje prácu manažérov. Na tohto pomocníka sa pozeráme ako na nástroj, vďaka ktorému robíme to, čo vieme, oveľa rýchlejšie. Treba ho však usmerniť vo výbere informácií, ktoré majú mediálny potenciál.

Dobrý PR manažér však musí pri práci s rozličnými druhmi médií vyprodukovať veľké množstvo tém. Práve pri tejto činnosti je pomoc AI vítaná. Dobudúcna si určite vieme predstaviť, že AI reálne uľahčí aj brainstorming tém s klientom a pomôže pri administratívnych procesoch, akými sú záznamy z briefu, zmluvy, emailing, správa mediálnych výstupov a analýz.

Ako pomoc AI vyzerá v praxi?

Kreatíva

Trend využívania umelej inteligencie nás neobišiel ani pri návrhu nového titulného obrázka pre Facebook stránku klienta Natures – Beta Glucan. Prostredníctvom nástroja na generovanie obrázkov Midjourney s využitím schopností nášho kreatívneho riaditeľa a idey skúseného copywritera sme za okamih vytvorili jarnú Facebook ideu.

Fotorecepty

Kým nedávno sme trávili pre fotoreceptoch Oresi hodiny času, AI to dokončila doslova za okamih. Na fotorecept z vopred zvolených prísad nepotrebujete fotografa alebo kameramana. Tu je dôkaz.

Social Media Content

Social Media Content manažéri jasajú spolu s tvorcami blogov. Content manažéri sociálnych sietí klientov v spolupráci s PR tímom určite rýchlejšie navrhnú obsah pre príspevky s využitím umelej inteligencie – a to najmä v témach, kde nie je v našich schopnostiach reálne vytvoriť reportážne fotografie. Samozrejme, AI má aj v tomto smere svoj rukopis.

SEO

V oblasti SEO je ChatGPT tiež veľkou revolúciou. Návrh kľúčových a súvisiacich kľúčových slov je pomocou neho veľmi efektívny. S nimi vie ďalej pracovať každý PR či content manažér práve pre zviditeľnenie klienta v online prostredí a médiách. Generovanie lákavých SEO nadpisov je tiež významná pomoc pre budovanie povedomia značiek a zviditeľňovanie ich obsahu v online prostredí. Vytváranie meta popisov pomocou tohto nástroja je rýchle, hoci úplné preberanie výsledkov AI sa pre možnú penalizáciu zo strany Google rozhodne neodporúča.

Z uvedených príkladov a našich praktických skúseností vyplýva, že pomoc AI pri práci (nielen) PR manažérov je jednoznačná.

Audio

AI vie byť nápomocná aj pri prepise textu z rozhovorov s klientmi a novinármi. Na tento účel využívame nástroj na transcript textu pomocou AI.

Budú novinári ešte spolupracovať s PR agentúrami?

Tak ako sa kvalitné PR netvorí len pomocou AI, ani kvalitný novinár nikdy  nepripraví obsah len pomocou umelej inteligencie. Novinár tiež potrebuje aktuálne dáta, relevantné zdroje, osobný kontakt a kvalitné podklady. A to je úloha PR manažéra. Najmä mienkotvorné médiá potrebujú interakciu s respondentom a jedinečný obsah, ktorý im častokrát sprostredkuje práve ostrieľaný PR manažér.

PR je o emóciách a o vzťahoch nielen s verejnosťou, ale v prvom kole predovšetkým s novinármi a opinionleadermi.

Čo si o budúcnosti PR manažéra myslí sám ChatGPT?

Naša otázka, ktorú sme položili umelej inteligencii, znela: „Nahradí OpenAI v budúcnosti pozíciu PR manažéra?“

Odpoveď od ChatGPT:

Uvidíme. Každopádne, zastávame názor, že strategické riešenia sú tie najlepšie.

A ako povedal expert v oblasti AI Mark van Rijmenam: „Kombinácia umelej a ľudskej inteligencie je najsilnejšia. AI je v súčasnosti najlepšie vnímať ako platformu, ktorá pomáha ľuďom robiť to, čo robia, lepšie a rýchlejšie.“ A my súhlasíme.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram