PHARMA MKL

INSIGHT

KOZMETICKO-FARMACEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ PHARMA MKL JE DNES UŽ ÚSPEŠNE ETABLOVANOU SPOLOČNOSŤOU NA SLOVENSKOM TRHU. JE VÝHRADNÝM DISTRIBÚTOROM FRANCÚZSKEJ TVÁROVEJ KOZMETIKY A VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV. JEJ CIEĽOVOU SKUPINOU SÚ PRIMÁRNE ŽENY VO VEKU 20+, KTORÉ SA STARAJÚ O SVOJE TELO A ZÁLEŽÍ IM NA ICH ZDRAVÍ A KRÁSE.

ZADANIE

PRVORADÝM CIEĽOM KOMUNIKÁCIE BOLO ZVIDITEĽNENIE ZNAČKY PHARMA MKL A JEJ VYBRANÝCH PRODUKTOV. NA ZAČIATKU SPOLUPRÁCE SME SA ROZHODLI KOMUNIKÁCIU ZEFEKTÍVNIŤ A ZMODERNIZOVAŤ, ABY SME BOLI BLIŽŠIE ZÁKAZNÍKOM A ABY CIEĽOVÁ SKUPINA VNÍMALA JEDINEČNOSŤ A BENEFITY, KTORÉ PRODUKTY PRINÁŠAJÚ.

STRATÉGIA

V ZAČIATKOCH KOMUNIKÁCIE SME SA ROZHODLI PRE MODERNIZÁCIU A TECHNICKÉ ÚPRAVY WEBU, PRETOŽE PRÁVE TEN ZOHRÁVA JEDNU Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ÚLOH. ZÁKAZNÍKOM SME TAK PONÚKLI PRÍJEMNÉ UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE.

V RÁMCI INSTAGRAMU SME VYTVORILI SAMOSTATNÝ ÚČET BRANDU – @PHARMA_4_BEAUTY – S VIZUÁLNE ATRAKTÍVNYM LAYOUTOM, KTORÝ UMOCNIL FRANCÚZSKU ELEGANCIU PRODUKTOV.

EFEKTÍVNU KOMUNIKÁCIU NA INSTAGRAME SME PODPORILI INFLUENCER MARKETINGOM A NADVIAZALI SME SPOLUPRÁCU SO ZNÁMOU SLOVENSKOU MODERÁTORKOU LENKOU ŠÓOŠOVOU, KTORÁ SA STALA AMBASÁDORKOU ZNAČKY.

S OHĽADOM NA CIEĽOVÚ SKUPINU ZNAČKY SME ZOSTAVILI MEDIALIST S RELEVANTNÝMI MÉDIAMI. VĎAKA TOMU SME DOKÁZALI NA PRAVIDELNEJ MESAČNEJ BÁZE VYTVÁRAŤ KVALITNÉ VÝSTUPY V TOP SLOVENSKÝCH MÉDIÁCH. AKO FORMU PR SME VYUŽILI ŠTANDARDNÝ MEDIA LOBBING. PROSTREDNÍCTVOM MEDIA LOBBINGU SME TAK DOKÁZALI VYTVÁRAŤ NATÍVNY OBSAH, KTORÝ PÔSOBÍ SPONTÁNNE A EFEKTÍVNE ZVYŠUJE POZNATEĽNOSŤ ZNAČKY A JEJ SAMOTNÝCH PRODUKTOV. V TÉMACH SME SA VENOVALI HLAVNÝM BENEFITOM PRODUKTOV, KTORÉ SÚ ZÁKLADNÝM PILIEROM NAŠEJ KOMUNIKÁCIE. AKO V KAŽDOM ODVETVÍ, AJ NAŠE KROKY V KOMUNIKÁCII VÝRAZNE OVPLYVNILA PANDÉMIA, AVŠAK ZÁKLADNÉ PRINCÍPY OSTALI ZACHOVANÉ.

PR KOMUNIKÁCIU SME PODPORILI LAUNCHOM. NOVINÁROM Z VYBRANÝCH TOP RELEVANTNÝCH SLOVENSKÝCH MÉDIÍ SME ODOVZDALI KREATÍVNE BALÍČKY PLNÉ KRÁSY A ZDRAVIA. KAŽDÝ BALÍČEK OBSAHOVAL PERSONALIZOVANÉ VENOVANIE PRE NOVINÁRA, PRODUKTY, KREATÍVNY DARČEK, INFOGRAFIKU A PR PODKLADY NA TVORBU OBSAHU. VĎAKA LAUNCHU TAK MAJÚ NOVINÁRI PRIAMU SKÚSENOSŤ S PRODUKTOM, LEPŠIE SI HO PAMÄTAJÚ A V BUDÚCNOSTI HO MÔŽU V RÁMCI REDAKČNÝCH ČLÁNKOV V PRÍPADE POTREBY VYUŽIŤ. LAUNCH JE EFEKTÍVNOU SÚČASŤOU PR KOMUNIKÁCIE, KEĎ PREDSTAVENIE PRODUKTOV NEZNAMENÁ OBROVSKÉ FINANČNÉ NÁKLADY.

PR KOMUNIKÁCIA

V RÁMCI PR KOMUNIKÁCIE SME SI VYBRALI DVE LÍNIE, AKO KOMUNIKOVAŤ: PR NATÍVNE ČLÁNKY A PRODUKTOVÉ TIPY. V TEXTOCH SME SA PODROBNE ZAMERALI NA JEDINEČNOSŤ A VÝHODY, KTORÉ ZÁKAZNÍKOM PRODUKTY PRINÁŠAJÚ. PROSTREDNÍCTVOM NOSNÝCH PRODUKTOV (HYALURMED ČÍRA KYSELINA HYALURÓNOVÁ NA PITIE A OPTIMAL PLUS F – PRO COLLAGEN) SME ROZŠIROVALI POVEDOMIE O UŽÍVANÍ VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV S OBSAHOM KYSELINY HYALURÓNOVEJ A KOLAGÉNU V TEKUTEJ FORME. PRI PRODUKTE HYALURMED ČÍRA KYSELINA HYALURÓNOVÁ NA PITIE SME V TOM ČASE VYUŽILI JEHO HLAVNÝ BENEFIT – A TO, ŽE IDE O JEDINÚ ČÍRU KYSELINU HYALURÓNOVÚ NA PITIE NA SLOVENSKOM TRHU. ĎALEJ SME SA ZAMERALI NA JEJ NEINVAZÍVNU FORMU, NAKOĽKO JE URČENÁ NA VNÚTORNÉ POUŽITIE, V TELE PÔSOBÍ SMEROM ZVNÚTRA VON A ÚČINKUJE PRESNE TAM, KDE JU NAOZAJ POTREBUJEME. NOVÉ A AKTUÁLNE TÉMY SME VYTVÁRALI NA PRAVIDELNEJ BÁZE A REAGOVALI SME AJ NA POŽIADAVKY ZO STRANY MÉDIÍ. POČAS PANDÉMIE SME ZMENILI ŠTRUKTÚRU TÉM A
ZAMERIAVALI SME SA NAJMÄ NA OSVETU V STAROSTLIVOSTI O PLEŤ POČAS NOSENIA RÚŠKA A BRANDOVÉ/SERVISNÉ TÉMY (FUNGOVANIE FIRIEM POČAS PANDÉMIE). KOMUNIKÁCIU SME ZAVŔŠILI VIANOČNÝM LAUNCHOM S HDL – “KVAPKA ZDRAVIA NA KAŽDÝ DEŇ“ – KREATÍVNE SME TAK PREZENTOVALI HLAVNÚ VÝHODU KYSELINY
HYALURÓNOVEJ NA PITIE.

TÉMY

V PROCESE PRÍPRAVY NÁVRHOV TÉM A ČLÁNKOV
VYCHÁDZAME PREDOVŠETKÝM ZO ZÁKLADNÝCH
PILIEROV, KTORÉ SME SI STANOVILI NA ZAČIATKU
KOMUNIKÁCIE. SÚ V SÚLADE S OBSAHOVÝMI PRVKAMI,
KTORÉ SME SI VOPRED DOHODLI S KLIENTOM, AVŠAK
ZÁROVEŇ MUSIA BYŤ DOSTATOČNE PÚTAVÉ PRE MÉDIÁ A
OBSAHOVAŤ PRIDANÚ HODNOTU PRE SAMOTNÉ CIEĽOVÉ
PUBLIKUM. KĽÚČOVÉ BENEFITY PRODUKTOV OD PHARMA
MKL SME PREPÁJALI S AKTUÁLNYMI TÉMAMI A TAKTIEŽ S
NOVINÁRSKYMI POŽIADAVKAMI

TÉMY

NA ILUSTRÁCIU VÝSLEDKOV ZVOLÍME DVA ROVNAKO DLHÉ ČASOVÉ ÚSEKY – ROK 2019 (OBDOBIE PRED SPOLUPRÁCOU) A ROK 2020 (OBDOBIE SPOLUPRÁCE). DO POROVNANIA ZARADÍME GRAFY, KTORÉ POSTUPNE PREDSTAVIA VÝVOJ POČTU MEDIÁLNYCH SPRÁV V ČASE, VÝVOJ AVE (TEDA MEDIÁLNEJ HODNOTY VÝSTUPOV) A VÝVOJ GRP (TEDA GROSS RAITING POINT, HODNOTY, KTORÁ PREDSTAVUJE KUMULATÍVNY ZÁSAH POPULÁCIE) PRE KĽÚČOVÉ SLOVO PHARMA MKL.

E-SHOP

NA ILUSTRÁCIU VÝSLEDKOV ZVOLÍME DVA ROVNAKO DLHÉ ČASOVÉ ÚSEKY
  • ROK 2019 A ROK 2020 (OBDOBIE SPOLUPRÁCE). ZA POUŽITIA ROVNAKÝCH BUDGETOV AKO PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE SME PO SPUSTENÍ NOVÉHO E-SHOPU DOSIAHLI LEPŠIE VÝSLEDKY
NÁRAST TRŽIEB NA E-SHOPE O

INSTAGRAM

NA ILUSTRÁCIU VÝSLEDKOV ZVOLÍME DVA ROVNAKO DLHÉ ČASOVÉ ÚSEKY
  • ROK 2019 A ROK 2020
ROK 2019
ROK 2020

SPOLUPRÁCA S INFLUENCERMI

ZHODNOTENIE

ZAČLENENÍM PUBLIC RELATIONS DO KOMUNIKAČNÉHO MIXU ZNAČKY PHARMA MKL SA PODARILO ZVÝŠIŤ POČET MEDIÁLNYCH VÝSTUPOV, ČO VIEDLO K NÁRASTU DOSIAHNUTEJ MEDIÁLNEJ HODNOTY PRIBLIŽNE 14-KRÁT A K NÁRASTU GRP PRIBLIŽNE 25-KRÁT. ZNAČKA PHARMA MKL SA VĎAKA TOMU O POZNANIE ZVIDITEĽNILA.

34

INTERNETOVÝCH VÝSTUPOV

27

PRINTOVÝCH VÝSTUPOV

63 679€

MEDIÁLNA HODNOTA

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram